Base description which applies to whole site

12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

12 Hoofdwegennet

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

2 482 746

2 482 746

5 256 741

– 184 638

5 072 103

Uitgaven

2 909 261

2 434 469

3 239 299

30 635

3 269 934

12.01 Verkeersmanagement

57 150

57 150

57 150

0

57 150

12.01.01 Basispakket verkeersmanagement

57 150

57 150

57 150

0

57 150

12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement

0

0

0

0

0

12.02 Beheer en onderhoud

973 376

675 786

1 211 278

– 1 874

1 209 404

12.02.01 Basispakket B&O

764 591

460 346

1 028 650

3 173

1 031 823

12.02.02 Servicepakket B&O

77 192

77 192

80 592

0

80 592

12.02.04 Groot variabel onderhoud

131 593

138 248

102 036

– 5 047

96 989

12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

1 417 413

1 256 558

1 672 037

37 225

1 709 262

12.03.01 Realisatieprogramma

1 366 217

1 224 345

1 662 263

37 537

1 699 800

12.03.02 Planstudie na tracébesluit

51 196

32 213

9 774

– 312

9 462

12.04.01 GIV/PPS

223 007

299 117

201 912

23 429

225 341

12.05 Verkenningen en planstudie voor

     

tracébesluit

238 315

145 858

96 922

– 28 145

68 777

12.05.01 Verkenningen

0

464

6 930

– 2 559

4 371

12.05.02 Planstudie voor tracébesluit

238 315

145 394

89 992

– 25 586

64 406

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

2 971

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

1 510 612

– Restant

    

1 756 351

12.09 Ontvangsten

153 119

110 808

184 490

32 635

217 125

Licence