Base description which applies to whole site

12.05 Verkenningen en planstudie voor tracébesluit

Het kasoverschot op deze operationele doelstelling is ontstaan doordat de provincie Noord-Holland de realisatie van de aansluitingen N23 bij Hoorn niet in 2010 is gestart. Dit geldt eveneens voor de verkenning N35 Wythmen-Nijverdal.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op het project «A2 Holendrecht-Oudenrijn» en betreffen verder extra ontvangsten voor werkzaamheden die voor derden zijn uitgevoerd.

Verplichtingen

Het overschot op het verplichtingenbudget wordt vrijwel geheel verklaard door het project «A15 Maasvlakte-Vaanplein» en komt met name voort uit kosten en risico's die bij RWS blijven en geen onderdeel van het DBFM-contract vormen.

Licence