Base description which applies to whole site

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

2 823 197

2 822 635

2 391 595

147 115

2 538 710

Uitgaven

2 975 622

3 687 671

2 642 221

3 052

2 645 273

13.02 Onderhoud en vervanging

1 857 395

1 877 450

1 711 113

– 21 119

1 689 994

13.02.01 Regulier onderhoud

772 786

843 262

903 636

– 9 100

894 536

13.02.02 Grote onderhoudsprojecten

600 886

543 772

514 163

– 23 496

490 667

13.02.03 Rentelasten

123 981

123 981

70 260

– 50

70 210

13.02.04 Betuweroute

64 255

54 729

50 053

27 512

77 565

13.02.05 Kleine infra en overige proj.

295 487

311 706

173 001

– 15 985

157 016

13.03 Aanleg

859 451

1 077 538

774 645

19 640

794 285

13.03.01 Realisatie programma personenvervoer

842 409

1 046 696

754 760

17 592

772 352

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

17 042

30 842

19 885

2 048

21 933

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

139 271

143 464

125 464

– 3 954

121 510

13.05 Verkenningen en planstudies

119 505

589 219

30 999

8 485

39 484

13.05.01 Planstudieprogramma personenvervoer

78 214

533 981

23 589

4 873

28 462

13.05.02 Planstudieprogramma goederenvervoer

41 291

55 238

7 410

3 612

11 022

13.05.03 Verkenningenprogramma

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

2 408

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

0

– Restant

    

2 642 865

13.09 Ontvangsten

125 000

242 036

17 775

– 1 927

15 848

– HSA

0

0

0

0

0

– Overig

0

7 036

7 775

– 1 927

5 848

– Mandje spoor

125 000

235 000

10 000

0

10 000

Licence