Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven, ontvangsten en verplichtingen.

Daarna zijn tabellen met de budgettaire gevolgen van beleid opgenomen, waardoor inzicht wordt gegeven in de (slotwet)mutaties op financieel instrumentniveau.

Daarvan worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingenmutatiesBelangrijkste suppletore mutaties 2010 (slotwet) (in € mln.)
  

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Stand ontwerpbegroting 2010

 

8 629,6

8 629,6

7 698,3

Stand 1e suppletore begroting 2010

 

9 022,9

9 022,9

7 664,9

Stand 2e suppletore begroting 2010

 

8 782,9

8 992,4

10 898,8

– belangrijkste mutaties Slotwet:

    
      

1.

Hoofdwatersystemen

11

– 14,3

16,3

– 75,4

2.

Hoofdwegennet

12

30,6

32,6

– 184,6

3.

Spoorwegen

13

  

147,1

4.

Regionale, lokale infrastructuur

14

  

– 233,1

5.

Hoofdvaarwegennet

15

 

– 11,0

– 42,7

6.

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

16

24,0

 

– 28,7

7.

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

17

– 44,9

 

– 213,4

8.

Overige uitgaven en ontvangsten

18

  

– 607,2

9.

Bijdragen andere begrotingen Rijk

19

 

105,1

 
 

Diversen

 

4,4

2,1

 

Realisatie 2010

 

8 782,7

9 137,5

9 660,8

Licence