Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

11 Hoofdwatersystemen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2010 (Bedragen in EUR 1 000)

11 Hoofwatersystemen

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletore begroting

Stand 3e suppletore begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

809 659

814 947

794 456

– 75 429

719 027

Uitgaven

1 045 470

1 072 429

819 438

– 14 314

805 124

11.01 Watermanagement

89 132

87 132

87 132

0

87 132

11.01.01 Basispakket watermanagement

89 132

87 132

87 132

0

87 132

11.02 Beheer en Onderhoud

259 731

168 876

275 323

3 287

278 610

11.02.01 Basispakket B&O waterkeren

154 941

71 244

168 899

0

168 899

11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren

65 012

14 512

95 000

0

95 000

11.02.08 Groot varariabel onderhoud waterbeheer

39 778

83 120

11 424

3 287

14 711

11.03 Aanleg

689 436

806 143

439 853

– 14 756

425 097

11.03.01 Realisatieprogramma waterkeren

471 093

482 379

325 116

– 2 195

322 921

11.03.02 Realisatie programma waterbeheren

218 343

323 764

114 737

– 12 561

102 176

11.05 Verkenning en planstudie

7 171

10 278

13 032

– 1 044

11 988

11.05.01 Verkenningenprogramma hoofdwatersystemen

3 236

4 790

8 050

– 1 043

7 007

11.05.02 Planstudieprogrogramma waterkeren

2 458

2 946

585

0

585

11.05.03 Planstudieprogramma waterbeheer

1 477

2 542

4 397

– 1

4 396

11.06 Staf Deltacommissaris

0

0

4 098

– 1 801

2 297

11.06.01 Staf Deltacommissaris

0

0

4 098

– 1 801

2 297

Van totale uitgaven:

     

– Apparaatsuitgaven

    

1 310

– Bijdrage aan baten-lastendienst

    

376 323

– Restant

    

427 491

11.09 Ontvangsten

52 349

66 554

43 727

16 340

60 067

Licence