Base description which applies to whole site
+

2. NIET-BELEIDSARTIKELEN

Niet-beleidsartikel 39: Algemeen

In 2010 is € 8,8 mln. minder uitgegeven dan begroot ten tijde van de Najaarsnota 2010 en zijn er voor circa € 4,4 mln. minder verplichtingen aangegaan.

Toelichting

Uitgaven/Verplichtingen

Op het onderzoeksbudget en het internationale budget is minder uitgegeven. Daarnaast is onder andere als gevolg van de ontvlechting een aantal projecten op het terrein van bedrijfsvoering vertraagd. Verder zijn er minder ontvangsten binnengekomen en daarmee zijn er ook minder uitgaven gedaan voor het project Dienstverleningsafspraak.

Licence