Base description which applies to whole site

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

Het onder deze operationele doelstelling opgenomen budget is bestemd voor incidentele opdrachten op het terrein van nationale basisinformatievoorziening en overige uitgaven.

In 2011 zijn hiertoe geen opdrachten verstrekt.

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie wordt veroorzaakt doordat:

  • de saneringen in het kader van de risicobeheersing externe veiligheid in de komende jaren zal plaatsvinden;

  • de stimuleringsregeling spoorgoederenknooppunten is vertraagd. Deze wordt momenteel uitgewerkt hetgeen inhoudt dat deze regeling eerst in 2012 van start gaat;

  • de voorgenomen overboeking naar het ministerie van BZK voor de gemeente Almere niet is doorgegaan.

Ontvangsten

De hogere uitgaven en ontvangsten worden veroorzaakt door de vervroegde aflossing van de lening. De lening liep oorspronkelijk af in 2012, maar is in 2011 afgelost.

Deze aflossing is gefinancierd met het extra dividend dat door NS aan Financiën is uitgekeerd in verband met de verkoop van Strukton.

Licence