Base description which applies to whole site

13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

13 Spoorwegen

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoirebegroting

Stand 2e suppletoirebegroting

Mutaties 3e suppletoirebegroting

Stand 3e suppletoirebegroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

2 563 179

2 957 010

2 577 137

– 559 214

2 017 923

Uitgaven

2 435 678

2 440 843

2 519 042

151 361

2 670 403

13.02 Onderhoud en vervanging

1 497 363

1 478 256

1 655 426

142 485

1 797 911

13.02.01 Regulier onderhoud

620 373

629 476

788 479

201 467

989 946

13.02.02 Grote onderhoudsprojecten

468 124

491 619

382 119

16 489

398 608

13.02.03 Rentelasten

46 570

46 620

215 338

– 68 382

146 956

13.02.04 Betuweroute

37 589

10 077

57 811

1 451

59 262

13.02.05 Kleine infra en overige projecten

324 707

300 464

211 679

– 8 540

203 139

13.03 Aanleg

748 762

739 255

716 808

2 242

719 050

13.03.01 Real.progr.personenvervoer

725 853

721 986

698 764

2 247

701 011

13.03.02 Real.progr.goederenvervoer

22 909

17 269

18 044

– 5

18 039

13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS

140 179

162 133

125 000

768

125 768

13.05 Verkenningen en planstudies

49 374

61 199

21 808

5 866

27 674

13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer

43 357

56 905

21 494

5 866

27 360

13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer

6 017

4 294

314

0

314

13.05.03 Verkenningenprogramma

0

0

0

0

0

Van totale uitgaven:

         

– Apparaatsuitgaven

       

1 721

– Bijdrage aan baten-lastendienst

       

0

– Restant

       

2 668 682

13.09 Ontvangsten

29 000

30 928

43 720

101 061

144 781

– HSA

0

0

0

0

0

– Overig

29 000

30 928

43 720

101 061

144 781

Licence