Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Onderstaand worden omvangrijke slotwetmutaties per artikel toegelicht.

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

De onderuitputting op zowel uitgaven als verplichtingen is het gevolg van het tijdelijk niet vervullen van vacatures en besparingen op het project «Live uitzenden van plenaire debatten».

Artikel 3. Wetgeving en Controle Tweede Kamer

De fracties binnen de Kamer ontvangen een bijdrage in de kosten welke is gebaseerd op het zetelaantal. Het beschikbare budget op dit artikel is circa 90% van het budget waar de fracties maximaal een beroep op kunnen doen. In 2011 was het beroep op de fractiekostenregeling meer dan 98%, mede door de naweeën van de verkiezingen medio 2010. Fracties die toen in omvang zijn afgenomen hebben een groter beroep gedaan op de fractiekostenregeling door onder andere sociale plannen,in verband met verkleining van de omvang van de ondersteuning. Hierdoor is er sprake van een overschrijding.

De meerontvangsten zijn te verklaren door een afrekening met een fractie in 2011 over een ouder jaar.

De meerontvangsten in 2011 worden voor een deel veroorzaakt door een hogere omzet van het Restaurantbedrijf en personele ontvangsten (doorberekenen van detacheringen, inhoudingen op salaris e.d.).

Licence