Base description which applies to whole site

3. Nominaal en onvoorzien

Tabel 5.5 Opbouw uitgaven (in € 1 000)

3: Nominaal en onvoorzien

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

1 344

1 315

1 307

1 307

1 307

1 307

3.1: Loonbijstelling

234

199

191

191

191

191

3.2: Prijsbijstelling

502

502

502

502

502

502

3.3: Onvoorzien

608

614

614

614

614

614

       

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

– 869

– 755

– 755

– 755

– 755

– 755

3.1: Loonbijstelling

– 234

– 199

– 191

– 191

– 191

– 191

3.2: Prijsbijstelling

– 502

– 502

– 502

– 502

– 502

– 502

3.3: Onvoorzien

– 133

– 54

– 62

– 62

– 62

– 62

       

Nieuwe mutaties

– 475

889

926

926

926

926

3.2 Prijsbijstelling

0

889

926

926

926

926

a. Verdeling prijsbijstelling 2010

 

889

926

926

926

926

       

3.3 Onvoorzien

      

b. Regionaal Service Centrum

– 475

     
       

Stand ontwerpbegroting 2011

0

1 449

1 478

1 478

1 478

1 478

3.1: Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

3.2: Prijsbijstelling

0

889

926

926

926

926

3.3: Onvoorzien

0

560

552

552

552

552

Licence