Base description which applies to whole site

13.05 Verkenningen en planstudies

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Projectenoverzicht behorende bij 13.05.01

Spoorwegen personenvervoer; planstudie

Projectomschrijving

Stand project-budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

1

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

2 841

14

 

2 841

 

Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP)

231

1

 

231

 

Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keersporen

95

3

 

95

2

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

989

7

 

989

 

Quick-scan Decentraal Spoor Gelderland

31

1

 

31

 

Traject Oost

8

1

 

8

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

43

   

43

 

Kleine projecten

5

1

 

5

 

Diversen

 

3

 

3

  • 1. De start van de planuitwerkingsfase PHS heeft meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Vooralsnog is er geen sprake van een vertraagde oplevering van de projecten. Realisatie van PHS uiterlijk in 2020 blijft de doelstelling.

  • 2. Binnen het OV SAAL project lopen diverse planstudies. Twee planstudies zijn afgerond en goedkoper uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Bij 3 andere planstudies is sprake van vertraging onder andere vanwege de koppeling aan de besluitvorming OV SAAL lange termijn en herdefiniëring vanwege «Kort Volgen».

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
 

Projectenoverzicht behorende bij 13.05.02

Spoorwegen goederenvervoer; planstudie

Projectomschrijving

Stand project- budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

 

Aslasten Cluster III

38

   

38

 

Optimalisering Goederencorridor R'dam-Genua

28

2

 

28

1

ERTMS Amsterdamse haven-Betuweroute

3

1

 

3

1

ERTMS Rotterdam-Antwerpen

3

1

 

3

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverb.

212

2

 

212

 

Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn)

0

   

0

 

Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV)

5

   

5

 

Kleine projecten/studies

5

1

 

5

  • 1. Het overleg met ProRail over de wijze waarop de planstudiefase ingericht zal worden neemt meer tijd in beslag dan vooraf aangenomen. Dit heeft er toe geleid dat de oorspronkelijk voor 2011 geplande werkzaamheden in 2012 zullen worden gerealiseerd, maar vormt geen bedreiging voor de geplande ingebruikname.

Licence