Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppletore mutaties 2012 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.)
   

Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2012

 

7 986,7

7 986,7

         

Amendement van het lid Dijkgraaf,

     

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 9.

 

0,0

0,0

Amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe,

     

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 10.

 

0,0

0,0

         

Stand vastgestelde begroting 2012

 

7 986,7

7 986,7

         

– Suppletore mutaties:

     
         

1.

Voordelig saldo 2011

18.10

 

103,2

 

Toevoeging voordelig saldo 2011 aan artikelen

div.

233,6

130,4

2.

a. Water (HWBP-2, Waterkwaliteits en Waterveiligh.proj.)

11/16

– 37,0

 
 

b. Beter Benutten

12

74,5

 
 

c. Kasschuif wegenen Reg./Lokaal

12/14

– 37,5

 

3.

HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector

div.

– 43,9

– 43,9

4.

Overboeking Gemeentefonds

12/19.09

– 9,7

– 9,7

5.

Overboeking BTW Compensatiefonds

15/19.09

54,6

54,6

6.

DBFM A15 Maasvlakte – Vaanplein

12/19.09

– 178,6

– 178,6

7.

Diversen

14/19.09

– 0,1

– 0,1

Stand 1e suppletore begroting 2012

 

8 042,6

8 042,6

Licence