Base description which applies to whole site

17.02 Betuweroute

Deze mutatie is voornamelijk het gevolg van vertraging in o.a. de latere start van activiteiten in het kader van BB21 en de latere start van activiteiten voor plasverkleinende maatregelen (aanleg van kolken naast het spoor zodat plasvorming van (gevaarlijke) vloeistoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen).

Licence