Base description which applies to whole site

17.03 Hoge snelheidslijn

Voor de HSL-Zuid is in 2011 minder uitgegeven doordat de kasraming niet aansloot op de in dat jaar verrichte werkzaamheden. Deze niet bestede gelden schuiven vooralsnog door naar 2012.

Licence