Base description which applies to whole site

18.03 Intermodaal vervoer

Als gevolg van een discussie tussen de private exploitant en het Havenbedrijf Rotterdam is een in 2011 voorzien voorschot op de subsidie aan het Containertransferium Alblasserdam niet meer in dat jaar betaald. Verder is in 2011 door het Agentschap NL de uitvoering van de subsidieregeling Spoorgoederenknooppunten voorbereid, waardoor subsidieverlening en de daarmee samenhangende betalingen pas vanaf 2012 aan de orde zijn.

Licence