Base description which applies to whole site

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

Het project UPR is in 2011 afgerond. Uit het budget voor het programma RRAAM (Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer) is de voorgenomen overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ten behoeve van de gemeente Almere niet doorgegaan. Die zal nu in 2012 plaats vinden. Eveneens is een kasoverschot ontstaan op de geplande uitgaven voor de Hollandse brug.

Licence