Base description which applies to whole site

a. Water (HWBP-2, Waterkwaliteits- en Waterveiligheidsprojecten)

  • Voor het HWBP-2 is in de basisrapportage als groot project de raming geactualiseerd en met deze kasschuif wordt de begroting hierop beter aangesloten. Over het HWBP-2 bent u geïnformeerd via de basisrapportage groot project (26 september 2011).

  • Het verbeterprogramma waterkwaliteit is enigszins vertraagd als gevolg van het besluit in het Regeerakkoord om het programma te versoberen en te temporiseren. De beschikbare budgetten van het verbeterprogramma en een aantal overige waterkwaliteitsprogramma's zijn beter in overeenstemming gebracht met de actuele projectramingen.

  • Met het sluiten van de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas is een bijdrage geleverd aan het oplossen van de problematiek ten aanzien van het consortium Grensmaas. Over de uitkomsten van de Bestuursovereenkomst Waterveiligheid Maas heb ik u door middel van mijn brief van 10 november 2011 geïnformeerd. Hiertoe zijn budgetten overgeheveld vanuit artikel 11 naar artikel 16.

Het kasritme is aanwend om de budgetten voor het programma Beter Benutten in de juiste kas jaren te krijgen.  Dit betekent dat vanuit de waterbegroting in 2012 en 2013 € 124 mln. wordt geleend aan «Beter Benutten». Deze lening wordt vanaf 2015 terugbetaald aan de waterbegroting (zie punt 2.b.).

Licence