Base description which applies to whole site

1. Voordelig saldo

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2011 een voordelig saldo van ca. € 103,2 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht. In dit wetsvoorstel is echter naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier de alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo 2011.

2.

Licence