Base description which applies to whole site

c. Kasschuif wegen, Reg./Lokaal

De ramingen op de projecten A1/6/9 Schiphol/A’dam-Almere, A10 Zuidas (Knopen) en Eindhoven-Helmond zijn later in de tijd nodig dan in de meerjarenbegroting is geraamd. Het gewijzigde kasritme kan hierdoor worden aangewend om de budgetten voor het programma Beter Benutten in de juiste kas jaren te krijgen. Deze gelden worden vanaf 2015 weer aan de oorspronkelijke projecten toegevoegd.

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

2016

2017 e.v.

Totaal

a. Waterdomein

– 37 000

– 87 000

0

91 000

0

33 000

0

b. Versnelling Beter Benutten

74 461

100 493

69 837

57 170

0

– 301 961

0

c. Kasschuif wegen

   

– 69 837

– 199 124

0

268 961

0

c. Kaschuif Reg./Lokaal

– 37 461

– 13 493

 

50 954

   

0

TOTAAL

0

0

0

0

0

0

0

Licence