Base description which applies to whole site

2.2 De niet-beleidsartikelen

Beleidsartikel 3. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

     
   

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

Mutaties 2016

   

1

2

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

1 673

– 252

1 421

– 254

– 59

– 59

– 59

                 

Uitgaven:

1 673

– 252

1 421

– 254

– 59

– 59

– 59

3.1

Loonbijstelling

0

317

317

316

311

311

311

                 

3.2

Prijsbijstelling

426

0

426

0

0

0

0

                 

3.3

Onvoorzien

1 247

– 569

678

– 570

– 370

– 370

– 370

 

Waarvan:

             
 

a. Uitvoering VU-BZK RST

 

– 200

 

– 200

     
 

b. Inzet capaciteit door Constitutionele Zaken en Wetgeving

 

– 180

 

– 180

– 180

– 180

– 180

Toelichting:

a. Uitvoering VU-BZK RST

Ten behoeve van de uitvoering van de Voorzieningstelsel Uitzendingen-BZK voor het Recherche Samenwerkingsteam Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba (RST) worden middelen overgehevelde naar BZK. Het totale bedrag is € 0,43 mln., waarvan € 0,23 in mindering wordt gebracht op beleidsartikel Waarborgfunctie en € 0,20 mln. op beleidsartikel Nominaal en Onvoorzien.

b. Inzet capaciteit door Constitutionele Zaken en Wetgeving

Betreft het leveren van diensten door Constitutionele Zaken en Wetgeving t.b.v. Caribisch gebied.

Licence