Base description which applies to whole site

1. Leeswijzer

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2012. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties opgenomen, zowel beleidsmatige als technische.

De stand van de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2012.

Licence