Base description which applies to whole site

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
91 Apparaatsuitgaven kerndepartement Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand OB 2012

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2012

Stand 1e suppl. 2012

Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

268 031

0

1 496

269 527

– 2 787

– 12 665

– 11 782

– 11 180

                   

Waarvan garanties

               
                   

Apparaat-uitgaven

268 031

0

1 496

269 527

– 1 387

– 11 265

– 10 382

– 9 780

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

268 031

0

1 496

269 527

– 1 387

– 11 265

– 10 382

– 9 780

 

91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat

268 031

0

1 496

269 527

– 1 387

– 11 265

– 10 382

– 9 780

                   

Ontvangsten

2 073

0

– 266

1 807

– 1 205

– 1 205

– 1 205

– 1 205

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

Herschikking budget Nationaal Coördinatie Terrorismebestrijding en Nationale Veiligheid

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van € 6,4 mln. in 2012. Met deze mutatie worden middelen bestemd voor de terrorismebestrijding op de juiste operationele doelstelling geplaatst. Zie ook artikel 21.

Eindejaarsmarge 2011

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»

Interne herverdeling Veiligheid en Justitie

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»

International Politiesamenwerking

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties»

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
92 Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand OB 2012

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2012

Stand 1e suppl. 2012

Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

30 482

0

12 365

42 847

27 160

25 402

27 797

27 630

                   

Waarvan garanties

               
                   

Apparaat-uitgaven

30 482

0

12 365

42 847

27 160

25 402

27 797

27 630

92.1 Nominaal en onvoorzien

30 482

0

12 365

42 847

27 160

25 402

27 797

27 630

 

92.1.1 Nominaal en onvoorzien

30 482

0

12 365

42 847

27 160

25 402

27 797

27 630

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Mutaties uitgaven

Bijdrage Centraal Justitieel Incasso bureau (CJIB)

Op operationeel doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» wordt het budgettaire kader van het CJIB met € 6 mln. verhoogd uit de nog niet uitgedeelde prijsbijstelling op artikel 92. Als gevolg van de lagere instroom op het gebied van Boeten en Transacties valt ook de opbrengst van de doorbelasting van de administratiekosten lager uit. Hierdoor ontstaat een tekort op de financiering bij CJIB, waardoor een aanvullende bijdrage van het moederdepartement noodzakelijk is. Zie ook artikel 13.

Interne herverdeling Veiligheid en Justitie

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Boete en Transacties

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Prijsbijstelling tranche 2011

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».

93 GEHEIM
93 Geheim Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000
   

Stand OB 2012

Mutaties NvW en amend.

Mutaties 1e suppl. 2012

Stand 1e suppl. 2012

Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.)

Mutatie 2016 (incl. NvW en amend.)

Verplichtingen

3 074

0

– 1

3 073

0

– 3

– 3

– 3

                   

Waarvan garanties

               
                   

Programma-uitgaven

3 074

0

– 1

3 073

0

– 3

– 3

– 3

93.1 Geheim

3 074

0

– 1

3 073

0

– 3

– 3

– 3

 

93.1.1 Geheime uitgaven

3 074

0

– 1

3 073

0

– 3

– 3

– 3

                   

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

Binnen dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.

Licence