Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

   

Blz.

     

1.

INLEIDING

2

2.

HET BELEID

2

2.1

OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

3

2.2

DE BELEIDSARTIKELEN

6

     
 

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

7

 

13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

7

 

14 JEUGD

9

 

21 CONTRATERRORISME- EN NATIONAAL VEILIGHEIDSBELEID

10

 

23 VEILIGHEIDSREGIO’S EN POLITIE

11

 

25 VEILIGHEID EN BESTUUR

13

 

29 INSPECTIE OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

13

2.3

DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

14

91

APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

14

92

NOMINAAL EN ONVOORZIEN

15

93

GEHEIM

15

Licence