Base description which applies to whole site

2. Daling instroomramingen Rechtsbijstand civiel en bestuur

De rechtsbijstand civiel en bestuur laat een afname zien van het aantal toevoegingen ten opzichte van de beschikbare capaciteit. Daarnaast leidt de invoering van de korting van 5% op het tarief voor de gesubsidieerde rechtsbijstand per 1 januari 2012 tot een kostendaling. Ook als gevolg van de verhoging van de eigen bijdrage die moet worden betaald is het aantal lichte adviestoevoegingen afgenomen. De capaciteitsbehoefte voor de civiele toevoegingen laat de komende jaren een stijging zien, zo blijkt uit het Prognose Model Justitiële Ketens. Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt voor 2012 en 2013 een capaciteitsoverschot geraamd.

Licence