Base description which applies to whole site

3. Daling instroomramingen Rechtsbijstand straf

De rechtsbijstand straf laat een daling zien van het aantal toevoegingen bij de reguliere en ambthalve straftoevoegingen voor de jaren 2012 en 2013. Dit hangt samen met een afname in het totaal aantal verdachten van misdrijven. Op basis hiervan wordt een overschot in capaciteit verwacht. Op grond van het Prognose Model Justitiële Ketens wordt verwacht dat het capaciteitsoverschot vanaf 2014 zal omslaan in een tekort. Bij de Piketdiensten wordt een forse stijging geprognosticeerd als gevolg van de EHRM-arresten (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) inzake Salduz en Panovits. Op grond hiervan mag een verdachte niet meer worden verhoord zonder voorafgaand in de gelegenheid te zijn gesteld een advocaat te raadplegen. De stijging van het aantal zaken die hierdoor wordt veroorzaakt is echter langzamer op gang gekomen dan eerder was geraamd.

Licence