Base description which applies to whole site

10. Centrale exploitatiekosten C2000-budget

De ministeries van Defensie, VWS en Financiën dragen voor in totaal € 11,5 mln. bij aan de centrale exploitatiekosten van het C2000-netwerk. De Koninklijke Marechaussee, ambulancezorg en de douane maken gebruik van dit netwerk.

Licence