Base description which applies to whole site

11. Interne herverdeling Veiligheid en Justitie (VenJ)

Het betreft een technische mutatie ten bedrage van ruim € 94 mln. De interne herschikking is noodzakelijk voor het oplossen van diverse interne VenJ-brede problematiek. Het merendeel is bestemd voor de tegenvaller op het dossier Boeten en Transacties.

Licence