Base description which applies to whole site

14. Prijsbijstelling 2011

De bij Voorjaarsnota 2011 vastgestelde prijsbijstelling die in 2011 aan de VenJ-begroting is toegevoegd, is nog niet volledig verdeeld over de verschillen VenJ-onderdelen en staat nog gedeeltelijk gereserveerd op artikel 92. Een deel van deze prijsbijstelling ad € 21,2 mln. wordt ingezet ter dekking van de VenJ-problematiek. Zie ook de toelichting bij punt 11.

Licence