Base description which applies to whole site

13. Eindejaarsmarge 2011

In 2011 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet volledig uitgeput. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit budget toegevoegd aan de begroting 2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In totaal betreft het een bedrag van € 17,4 mln. Dit bedrag wordt over de verschillende dienstonderdelen verdeeld.

Licence