Base description which applies to whole site

2. Tegenvaller Boeten en Transacties

Op het dossier Boeten en Transacties doet zich een tegenvaller voor van € 102 mln. Er is sprake van minder staandehoudingen als gevolg van het afschaffen van de bonnenquota. Daarnaast is een afname van het aantal zaken bij trajectcontroles waarneembaar. Dit is het gevolg van een afname van het aantal vervoersbewegingen als gevolg van de economische crisis en niet optimale beschikbaarheid van de trajectcontrolesystemen.

Licence