Base description which applies to whole site

3. Outputfinanciering Dienst Justitiële Inrichtingen

In 2011 was sprake van een lagere bezetting bij die Dienst Justitiële Inrichtingen dan eerder geraamd, waardoor budget terugvloeit naar het moederdepartement. Deze middelen worden ingezet om de hogere kosten van de SBF-regeling en regeling Tweede carrière te dekken.

Licence