Base description which applies to whole site

3.5 FMHaaglanden

Het eigen vermogen van FMHaaglanden over 2011 is € 1,1 mln hoger dan de maximumomvang van 5%. De regeling baten-lastendienst 2011 geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. De eigenaar van FMHaaglanden, dgOBR, heeft in overeenstemming met het opdrachtgevende bestuur van FMHaaglanden besloten dat het tarief voor de basisdienstverlening over 2012 voor de desbetreffende departementen wordt verlaagd.

Licence