Base description which applies to whole site

6. Doorwerking ontvangsten

De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de op pagina 9 toegelichte ontvangstenmutaties.

Licence