Base description which applies to whole site

11. Investeringsquote

Door de bovengenoemde mutaties wijzigt de investeringsquote ten opzichte van de ontwerpbegroting als volgt:

Overzicht ontvangstenmutaties

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Centr App

Totaal

Begroting 2012 (incl NvW)

12,6

13,6

15,8

9,2

4,7

231,3

53,8

0,0

0,0

0,5

6,4

347,8

Wijzigingen in samenhang

                       

met de Voorjaarsnota 2012

                       

1. Bijstelling Domeinen

           

44,6

       

44,6

2. Bijstelling overige ontvangsten

     

0,4

   

10,4

   

10,4

0,2

21,4

Stand Voorjaarsnota 2012

12,6

13,6

15,8

9,6

4,7

231,3

108,8

0,0

0,0

10,9

6,6

413,8

Toelichting

Licence