Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

9 234 536

0

– 9 234 536

0

– 9 346 522

– 7 957 947

– 6 767 820

– 7 398 912

Uitgaven:

9 383 403

0

– 9 383 403

0

– 9 364 220

– 9 637 742

– 8 446 416

– 9 100 212

39.01 Bijdrage aan IF

7 376 313

0

– 7 376 313

0

– 7 552 230

– 7 875 414

– 6 718 707

– 7 355 672

39.02 Bijdrage aan de BDU

2 007 090

0

– 2 007 090

0

– 1 811 990

– 1 762 328

– 1 727 709

– 1 744 540

40 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

0

0

       

Uitgaven:

0

0

0

0

       

41 Ondersteunen functioneren IenM

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren IenM

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

31 918

0

– 31 918

0

– 24 877

– 26 470

– 24 359

– 24 280

Uitgaven:

34 152

0

– 34 152

0

– 27 102

– 26 470

– 24 359

– 24 280

41.01 Centrale diensten

27 140

0

– 27 140

0

– 20 184

– 19 965

– 17 852

– 17 810

41.01.01 Interne en externe communicatie IenM

3 782

0

– 3 782

0

– 3 351

– 3 345

– 3 429

– 3 427

41.01.02 Bedrijfsvoering IenM

0

0

0

0

       

41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding

3 280

0

– 3 280

0

– 3 148

– 3 059

– 964

– 951

41.01.04 Internationaal beleid IenM

0

0

0

0

       

41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk-juridische advisering

14 762

0

– 14 762

0

– 8 369

– 8 245

– 8 143

– 8 116

41.01.06 Financial en operational auditing

0

0

0

0

       

41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak

0

0

0

0

       

41.01.08 HGIS-middelen

0

0

0

0

       

41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden

3 231

0

– 3 231

0

– 3 231

– 3 231

– 3 231

– 3 231

41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit

2 085

0

– 2 085

0

– 2 085

– 2 085

– 2 085

– 2 085

41.02 Shared Services Organisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

41.02.01 ICT dienstverlening

0

0

0

0

       

41.02.02 Facilitaire dienstverlening

0

0

0

0

       

41.02.03 Personele dienstverlening

0

0

0

0

       

41.02.04 Financiële dienstverlening

0

0

0

0

       

41.02.05 Communicatie en strategie

0

0

0

0

       

41.03 Algemene uitgaven dep. onderd.

7 012

0

– 7 012

0

– 6 918

– 6 505

– 6 507

– 6 470

41.03.01 Regeringsvliegtuig

6 461

0

– 6 461

0

– 6 898

– 6 468

– 6 469

– 6 441

41.03.02 Personeel en materieel DGMo

0

0

0

0

       

41.03.03 Personeel en materieel DGLM

0

0

0

0

       

41.03.04 Personeel en materieel DGW

0

0

0

0

       

41.03.05 Verzameluitkering

551

0

– 551

0

– 20

– 37

– 38

– 29

41.09 Ontvangsten

2 771

0

– 2 771

0

– 2 685

– 2 685

– 2 685

– 2 685

61 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

61 Algemeen

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

0

0

       

Uitgaven:

0

0

0

0

0

0

0

0

61.81 Programma

0

0

0

0

0

0

0

0

61.81.02 Communicatie-instrumenten

0

0

0

0

       

61.81.04 Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)

0

0

0

0

       

61.81.06 Overige vastgoedinformatievoorziening

0

0

0

0

       

61.81.14 Programmauitgaven Juridische Zaken

0

0

0

0

       

61.81.90 Verzameluitkering

0

0

0

0

       

61.82 Apparaat beleidsartikelen VROM begroting XI

0

0

0

0

       

61.85 Planbureau en Raden

0

0

0

0

0

0

0

0

61.85.62 VROM-Raad

0

0

0

0

       

61.85.64 Raad voor Ruimtelijk Milieu- en Natuuronderzoek

0

0

0

0

       

61.85.66 Raad voor de Wadden

0

0

0

0

       

61.85.68 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)

0

0

0

0

       

61.85.70 Technische Commissie Bodembescherming (TCB)

0

0

0

0

       

61.85.80 Apparaat Planbureau Leefomgeving (PBL)

0

0

0

0

       

61.86 Postactieven

0

0

0

0

       

61.87 Gemeenschappelijke voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

61.87.86 Gemeenschappelijke voorzieningen

0

0

0

0

       

61.87.88 Huurbijdrage aan Rgd

0

0

0

0

       

61.89 Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties

0

0

0

0

       

61 Ontvangsten

0

0

0

0

 

 

 

 

62 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

62 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

0

0

       

Uitgaven:

0

0

0

0

       

97 Algemeen departement

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

97 Algemeen departement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

0

0

9 110 421

9 110 421

9 201 453

8 054 407

7 041 847

7 460 330

Uitgaven:

0

0

9 261 522

9 261 522

9 221 376

9 734 202

8 720 443

9 161 630

97.01 IenM-brede programmamiddelen

0

0

24 687

24 687

24 257

23 753

21 744

21 690

97.01.01 Opdrachten

0

0

23 527

23 527

23 629

23 108

21 098

21 053

– STAB

0

0

5 424

5 424

5 416

5 420

5 420

5 418

– Regeringsvliegtuig

0

0

6 461

6 461

6 898

6 468

6 469

6 441

– Overige opdrachten

0

0

11 642

11 642

11 315

11 220

9 209

9 194

97.01.03 Bijdrage aan baten en lastendiensten

0

0

609

609

608

608

608

608

97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties

               

en medeoverheden

0

0

551

551

20

37

38

29

97.02 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

0

0

7 229 745

7 229 745

7 385 129

7 948 121

6 970 990

7 395 400

97.02.06 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

0

0

7 229 745

7 229 745

7 385 129

7 948 121

6 970 990

7 395 400

97.04 Bijdrage aan BDU

0

0

2 007 090

2 007 090

1 811 990

1 762 328

1 727 709

1 744 540

97.04.04 Bijdrage aan BDU

0

0

2 007 090

2 007 090

1 811 990

1 762 328

1 727 709

1 744 540

97.09 Ontvangsten

0

0

2 771

2 771

2 685

2 685

2 685

2 685

98 Apparaatuitgaven van het Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

98 Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

391 393

0

– 21 144

370 249

– 7 747

– 7 615

– 7 302

11 239

Uitgaven:

398 586

0

– 19 727

378 859

– 6 330

– 7 615

– 7 302

11 239

Apparaatsuitgaven

398 586

0

– 19 727

378 859

– 6 330

– 7 615

– 7 302

11 239

– waarvan gefinancierd met HGIS-gelden

2 369

   

2 369

       

– waarvan bijdrage aan Rijksbrede Shared

               

Shared Services Organisaties

85 892

   

85 892

       

98 Ontvangsten

1 834

0

0

1 834

 

 

 

 

99 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)

99 Nominaal en onvoorzien

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Verplichtingen

– 3 461

0

47 827

44 366

11 020

10 829

11 431

12 377

Uitgaven:

– 3 461

0

47 827

44 366

11 020

10 829

11 431

12 377

Licence