Base description which applies to whole site

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,212 miljoen.

Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Overig (–/– € 0,212 miljoen)

  • 1. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de financiering van Nivel-panel voor het NPCG en het bijbehorende onderzoeksprogramma 2013 t/m 2014 (–/– € 0,250 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van DG Werk op de SZW-begroting (€ 0,038 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatie

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

1

2

3 = (1+2)

       

Verplichtingen

1 235

– 838

397

     

 

Uitgaven:

1 123

– 838

285

– 80

– 80

– 80

– 80

               

Programma-uitgaven OD 4

1 123

– 838

285

– 80

– 80

– 80

– 80

Subsidies

678

– 678

0

0

0

0

0

Overig

445

– 160

285

– 80

– 80

– 80

– 80

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence