Base description which applies to whole site

2. Overboekingen met andere departementen

Op het handhavingsbudget is een overboeking van –/– € 0,100 miljoen verwerkt naar het ministerie van VenJ.

Het betreft de szw-bijdrage in de kosten van de stichting Comensha

3, 4 en 5. Overboekingen verzameluitkering, voorlichting en ISZW

Vanuit het handhavingsbudget zijn overboekingen verwerkt ten behoeve van Regionale Centra Fraudebestrijding (via de verzameluitkering),

Voorlichtingsactiviteiten op het terrein van handhaving en handhavingsactiviteiten die door ISZW worden uitgevoerd.

Licence