Base description which applies to whole site

6. Afsplitsen apparaatskosten van beleidsbudgetten

Wijzigingen in de regelgeving op het terrein de registratie van inhuur externen leiden ertoe dat er verschuivingen plaatsvinden tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Alle inhuur van externen zal in de toekomst ten laste van de apparaatuitgaven worden verantwoord.

Licence