Base description which applies to whole site

7. Invulling ombuigingen

Een aantal ombuigingstaakstellingen was «geparkeerd» op de apparaatsuitgaven. Deze taakstellingen worden nu ten laste van de begrotingsartikelen geboekt. Met deze invulling worden de «geparkeerde» taakstellingen gecorrigeerd.

Licence