Base description which applies to whole site

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 1,765 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven AD

Handhaving (–/– € 0,005 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de website WAV (–/– € 0,005 miljoen).

Overig (–/– € 1,578 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen op de SZW-begroting (–/– € 0,908 miljoen).

  • 2. Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de financiering van de Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden (–/– € 0,350 miljoen).

  • 3. Wijziging registratie inhuur externen (–/– € 0,320 miljoen in 2012 en –/– € 0,420 miljoen structureel)

Programma-uitgaven OD 1

Subsidies (–/– € 0,182 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de subsidie aan Netspar en uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (–/– € 0,182 miljoen).

Ontvangsten (–/– € 1,062 miljoen)

  • 1. Uitstel van de invoering van strengere fraudewetgeving leidt tot lagere boeteontvangsten (–/– € 1,062 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

1

2

3 = (1+2)

       

Verplichtingen

18 057

– 805

17 252

     

 

Uitgaven:

18 057

– 805

17 252

– 500

– 950

– 1 913

– 1 650

               

Programma-uitgaven OD 1

18 057

– 805

17 252

– 500

– 950

– 1 913

– 1 650

handhaving

0

100

100

       

Subsidies

7 986

– 630

7 356

     

 

Overig

10 071

– 275

9 796

– 500

– 950

– 1 913

– 1 650

               

Ontvangsten

9 962

– 851

9 111

– 865

– 45

– 35

– 6

Licence