Base description which applies to whole site

2.1 Amendementen

Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2012 is één amendement, namelijk TK 33 000 XVI nr. 98 aangenomen. De budgettaire consequenties van dit amendement worden in deze paragraaf toegelicht.

Amendement TK 33 000 nr. 98

De extra bezuiniging van 10% op de Stichting Adoptievoorzieningen van € 73 000 wordt teruggedraaid. Dekking wordt gevonden binnen artikel 45. Daartoe is het verplichtingen- en uitgavenbedrag van artikel 45 verhoogd met € 73 000 en met eenzelfde bedrag verlaagd.

Licence