Base description which applies to whole site

2.2 Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 46 Sport en bewegen

Het Fonds voor de Topsporter verzorgt het uitkeren van een stipendium aan A-topsporters en nationale toptalenten met een inkomen dat lager is dan het minimumloon. Het fonds zorgt bovendien voor het uitkeren van onkostenvergoedingen aan topsporters. Totaal bedrag € 10,1 miljoen.

Artikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

In 2012 zal eenmalig een bedrag van € 0,1 miljoen worden verstrekt aan het in Israël gevestigde instituut Yad Vashem voor onderzoek, educatie, documentatie en herdenking ten aanzien van de Holocaust.

Licence