Base description which applies to whole site

2.3 Baten- en lastendiensten

Bij de totstandkoming van het VWS-jaarverslag 2011 is naar voren gekomen dat bij het ACBG, het RIVM en het NVI ultimo 2011 sprake was van een eigen vermogen dat hoger is dan de norm van 5% van de gemiddelde jaaromzet over de laatste drie jaar. Het te hoge eigen vermogen van het Agentschap College Beoordeling Geneesmiddelen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zal worden afgeroomd. De bestemming zal bij de voorbereiding van de tweede suppletoire wet worden bepaald, met inachtneming van het dan beschikbare beeld van de exploitatie 2012. De afwikkeling van het eigen vermogen van het Nederlands Vaccin Instituut is gerelateerd aan de verkoop van de productiefaciliteiten van het NVI.

Licence