Base description which applies to whole site

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht gegeven in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2012 tot en met de thans voorliggende tweede suppletoire begroting 2012 (x € 1000).

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1000)
 

Stand ontwerp begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Stand 1e suppletoire begroting

(3) = (1+2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (4)

Stand 2e suppletoire begroting

(5) = (3+4)

Verplichtingen

56 835

1 391

58 226

– 3 269

54 957

           

Uitgaven

56 835

1 391

58 226

– 3 269

54 957

Programma-uitgaven

         

– Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid

600

– 17

583

50

633

– Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid

22 708

492

23 200

– 193

23 007

– Bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling

744

0

744

102

846

           

Apparaatsuitgaven

32 783

916

33 699

– 3 228

30 471

           

Ontvangsten

4 373

1 000

5 373

1 032

6 405

Licence