Base description which applies to whole site

1. LEESWIJZER

In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1, 3 en 4 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelniveau en op het niveau van de operationele doelstelling voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige detaillering binnen de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.

Licence