Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen

Artikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 3 Nominaal en onvoorzien
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 673

1 421

– 1 421

0

           

Uitgaven

1 673

1 421

– 1 421

0

           

3.1

Loonbijstelling

0

317

– 317

0

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

– 317

 
           

3.2

Prijsbijstelling

426

426

– 426

0

 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Extra capaciteit College Financieel Toezicht (Cft)

   

– 426

 
           

3.3

Onvoorzien

1 247

678

– 678

0

 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

b.

Extra capaciteit College Financieel Toezicht (Cft)

   

– 678

 
Toelichting

a. en b. Extra capaciteit College Financieel Toezicht (Cft)

Zie de toelichting bij artikel 2.

Licence