Base description which applies to whole site

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Waarborgfunctie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 1 Waarborgfunctie
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

63 657

63 432

– 2 515

60 917

           

Uitgaven

63 657

63 432

– 2 515

60 917

           

1.1

Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen

63 657

63 432

– 2 515

60 917

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

– 2 515

 
           

Ontvangsten

4 857

4 857

0

4 857

Artikel 2. Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

68 372

80 279

1 921

82 200

           

Uitgaven

362 799

374 706

1 921

376 627

           

2.1

Apparaat

9 056

8 472

1 629

10 101

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

708

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Extra capaciteit College Financieel Toezicht (Cft)

   

1 104

 
           

2.2

Bevordering autonomie koninkrijkspartners

57 794

65 285

631

65 916

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

631

 
           

2.3

Bevorderen staatkundige relaties

522

522

– 339

183

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

– 522

 
           

2.4

Schuldsanering

295 427

300 427

0

300 427

 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

b.

Vrijval betalingsachterstand

   

– 13 310

 

c.

Vrijval betalingsachterstand

   

13 310

 
           

Ontvangsten

28 497

73 797

13 310

87 107

 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

d.

Vrijval betalingsachterstand

   

13 310

 
Toelichting

a. Extra capaciteit College Financieel Toezicht (Cft)

De uitgaven komen hoger uit vanwege extra benodigde personele capaciteit om de toegenomen werklast van het College Financieel Toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) op te kunnen vangen en voor de opening van de vestiging op Sint Maarten.

b. t/m d. Vrijval betalingsachterstand

Dit jaar zijn de middelen terugontvangen die niet zijn ingezet voor het wegwerken van betalingsachterstanden van de Landen en de BES-eilanden. Deze middelen vallen vrij aan de algemene middelen.

Licence