Base description which applies to whole site

2.1 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2012 (Najaarsnota)

Bedragen x € 1 000.
 

Art. nr. 

Ontvangsten 2012

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

 

33 354

     

Stand 1e suppletoire begroting 2012

 

78 654

     

Belangrijkste suppletoire mutaties: 

   

a. Vrijval betalingsachterstand

2

13 310

Stand 2e suppletoire begroting 2012

 

91 964

Toelichting

a. Vrijval betalingsachterstand

Dit jaar zijn de middelen terugontvangen die niet zijn ingezet voor het wegwerken van betalingsachterstanden van de Landen (Curaçao en Sint Maarten) en de BES-eilanden. Deze middelen vallen vrij naar de algemene middelen.

Licence