Base description which applies to whole site

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Inleiding

2

     

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

     

2.2

De beleidsartikelen

4

 

12 Rechtspleging en rechtsbijstand

4

 

13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

4

 

14 Jeugd

6

 

21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid

6

 

23 Veiligheidsregio’s en politie

7

 

25 Veiligheid en bestuur

7

 

29 Inspectie openbare orde en veiligheid

7

     

2.3

De niet-beleidsartikelen

8

 

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

8

 

92 Nominaal en onvoorzien

8

 

93 Geheim

9

Licence