Base description which applies to whole site

B.3 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Artikel 1 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Uitgaven

De mutatie is hoofdzakelijk het gevolg van een niet volledige bezetting van de personele formatie gedurende het jaar.

Licence